Fordelen med å ta et forbrukslån med lav rente er at du sparer penger. Dette forsvarer bankene med at sikkerheten er dårligere. Det betyr at man enten ikke har sikkerhet eller at men har en sikkerhet som kan ta lang tid å inndrive gjennom rettssystemet. Dette fordi man har en garanti eller en medlåntaker.

Det har vært klaget på at vi låner for mye i Norge i dag. Hver enkelt får en høyere gjeld. Og myndighetene syntes det er bekymringsfullt at gjelden øker når verdiene i Norge ikke øker tilsvarende. I dagens situasjon, hvor inflasjonen er lav og lånerenten formelt til bolig er 1% høyere, er det nok problematisk på sikt at forbrukslånerenten er mange ganger høyere. Dette kan vel alle skjønne vil skape problemer for samfunnet.

Så selv om myndighetene innskrenker bankenes rett til å låne ut penger til innbyggerne så vil bankene, eller de som eier pengene, finne måter hvor pengene kan lånes ut og man kan få maksimalt med renter på disse.

Det rimer ikke at myndighetene tar bort lovparagrafer som gjør det ulovlig å ta for høye renter samtidig som de advarer folk mot å låne for mye. Og når man i det samme har laget nett for å fange opp sosiale skjevheter så blir det rart. For når folk låner penger og ikke kommer ut av det, så kan resultatet bli at man blir avhengig av NAV for å få hjelp til å komme ut av den økonomiske hengemyra man har kommet i. og da blir det at samfunnet legger til rett for at bankene låner ut til høy rente og tjene gode penger for så at folk skal komme til myndighetene som må løse problemet.