Den nordiske mytologien

norse-mythologyDet finnes forskjellige verk som kan kvalifiseres til å høre med i vår nordiske mytologi. De mest kjente verkene som vi også gjerne finner i Norge, er Islending-sagaene. Fortellingene som ble skrevet ned av Snorre Sturlason for over 500 år siden. Men vi finner også tilsvarende verk, og fortellinger som har liknende tema, i våre nordiske naboland. Dette er historier som har overlevd over lang tid. De er gjerne flere tusen år gamle. De fleste kan spores tilbake til folkevandringstiden og hunernes herjinger i Europa, da det romerske riket går under.

Ett godt eksempel på en slik fortelling, er det engelske diktet Beowulf. Historien ser ut til å ha sin rot i 400-tallet, da sakserne fortsatt bodde på Danmark. Ett Danmark som ikke var flat åkermark, slik vi kjenner det i dag, men ett Danmark som var overgrodd av tett skog, med utmark og dype sumper. Ute i den ville naturen treffer man på både trollkjerringer og monstre. På overflaten er Beowulf et action-eventyr, med skrøner, fart og spenning, men om man analyserer diktet, så finner man også en del mer underfundig livsvisdom og filosofi, om årsaker og konsekvens, om prisen av ett liv i fred, og om balansegangen mellom mennesket og naturen.

Om vi går lengre syd, vil vi finne fortellinger om de germanske stammene som også flyktet vestover, men som tok områdene som i dag er Tyskland og Frankrike. Det mest sentrale fortellingen fra denne tiden, som man finner her, er Nibelungen-sangen.

Her møter hedenskapen og overtroen på kristendommen, mens mange av samtidens historiske personer, omhandles, i samhandling med helter, og figurer, som muligens kan ha eksistert. Dette er usikkert, men historiene forteller oss likevel noen, om de folkene som laget dem, og som fortalte dem. For den som ønsker å vite mer om hvordan våre forfedre tenkte og ‘tenkte om’, er disse bøkene en forlystende åpning til deres mentalitet.

Add Your Comment