Aftenlandets undergang og Mennesket og teknikken

oswald-spengleOswald Spengler er et relativt ukjent navn innen norsk akademisk litteratur, men verkene han skrev har holdt seg, både i engelsk og tysk litteratur. De er blitt til en del av vårt kanon, mye fordi de leverer et perspektiv på verden som er i ferd med å utvikle seg til ett moderne industrisamfunn.

Den som ønsker å forstå europeiske nasjonalister og konservative, slik de fremstod før utbruddet av den Annen Verdenskrig, på deres egne betingelser er godt tjent med å begynne med Spengler. Selv om Spengler i seg selv kun er observatør av den pågående diskusjonen, og på mange vis, ett offer av sin tid, så er det en glede å lese hans bøker. De er godt skrevet, og vurderingene er oppfriskende.

Mennesket og teknikken

Den relativt tynne boken, Mennesket og teknikken er naturfilosofi på sitt skarpeste. Selv om Spengler mangler det store spranget som vi har hatt innen forskning på biologi, gener og evolusjon, er han fortsatt en skarp observatør, og en forfatter som klarer å stille de riktige spørsmålene. Stadig refereres det til utallige nyvinninger og oppdagelser, og man oppdateres på datidens vitenskaplige og filosofiske posisjoner. Spengler var på mange vis et levende leksikon, noe som kan føre til at man ofte mangler noe av grunnkunnskapen for å forstå alt som foregår i teksten, med en eneste gang, men det er bare å slå opp, for så å fortsette den åndelige berikelsen.

Aftenlandets undergang

Aftenlandets undergang er Spenglers store verk. Det er i dag, i det som mange oppfatter som en sivilisasjons-strid med islam, en god følgesvenn, for å vurdere Vesten, og hvordan man liker å se Vesten, men også for å vurdere hva som er reelle trusler, og hva som er romantisk fiksjon. Spengler brytes selv med dette. Selv om Spengler ser kommunismen som den største trusselen i tiden, er det et rungende argument mot alle former for orientalsk despoti, som strekker seg fra skansen til Kong Leonidas, frem til vår tid.

Add Your Comment