1984 – En absolutt klassiker

1984George Orwell sin bok, 1984, er et verk som kan vekke direkte gru og ubehag, med den virkelighetsnære og troverdige skildringen av en verden, som utviklet seg noe annerledes enn vår egen. Man kan kjenne seg igjen i boken, i menneskene som vi treffer, og i omstendighetene som skildres. Den største forskjellen er at ting er mer ekstreme. Det som vi i vår hverdag treffer på i mer vage og subtile former, får man kastet i fjeset av 1984.

Orwell skrev boken som en Science-fiction, hvor målsetningen var å beskrive hvordan et totalitært samfunn vil kunne utformes, og leseren inviteres med inn i denne tilværelsen. Man introduseres til den gjennom livet til Protagonisten Winston. Winston er en middelklassemann, som ernærer seg som byråkrat på Sannhetsministeriet. Hans arbeid består i å ødelegge dokumenter som ikke lenger passer inn i den pågående politiske tilstanden, og å erstatte dem med nye tekster som støtter opp om den politiske linjen. Det som bryter fortellingen er at Winston forelsker seg, noe som ikke er lov, samtidig som han vurderer ett langt større opprør mot systemet.

Slik treffer vi på verden, i en evigvarende lavintensitetskrig, hvor det ikke finnes noen sannhet, utenom parti-programmet, hvor alt er overvåket, og hvor styresmaktene aktivt forsøker å bryte ned alle etablerte mellommenneskelige bånd, til fordel for partiet. Med det eneste mål; å bevare partiets maktposisjon, uten opposisjon, og uten motstand fra noen.

Wittgenstein og Orwell

Et av de mest interessante elementene som baner seg vei i boken, er hvordan Partiet forsøker å forandre språket, for å gjøre det mindre presist, for så å gjøre det umulig å tenke kritisk. Tankene som presenteres, er i tråd med den tesen om språket, som det viktigste vitenskaplige verktøy, som Wittgenstein hadde fremsatt kun noen år tidligere, og boken leker med konseptet på fascinerende vis. Boken er med dette både dannende, på så mange vis, så vel som spennende lesning i seg selv.

Add Your Comment